Tolkning och diagnostik

Här hittar du guider till hur man tolkar olika skattningsskalor som används inom sjukvården och stöd för tolkning av spirometri vid misstanke om astma eller KOL, misstänkt lungemboli, hjärtsvikt och skattningsskalor som används vid psykisk sjukdom som depression och ångest.

Psykiatrisk bedömning

Somatisk bedömning

Diagnostik av astma och KOL

Övrigt