Patientinformation

Som läkare har man inte alltid tid att gå igenom grundläggande information om sjukdomar med patienter eftersom tiden är begränsad. Här finns bra resurser med patientinformation som man kan lämna till patienten att läsa och tips på länkar till hemsidor inriktade på egenvård och mer allmän sjukdomslära för patienter.

Allmän information om sjukdomar och behandling

Egenvård

Föreningar och intresseorganisationer

Kirurgi

Läkemedelsinformation

Patientbroschyrer

Reseinformation

  • Reserådet – information om vilka vacciner som bör tas vid resa till olika länder skriven av läkare. Ständigt uppdaterad med nya resmål och rekommendationer.

Smittskyddsblad