Medicinska böcker inom internmedicin


Internmedicin är ett standardverk i utbildning av läkare. En heltäckande lärobok i Internmedicin som beskriver organrelaterade sjukdomar, allergier, förgiftningar och drogskador. Boken innehåller även ett kapitel i symtomlära. Sjukdomarna beskrivs grundligt med uppgifter om bland annat symtom, förekomst, etiologi, anamnes och utredning samt handläggning.

Till butiken

 

Akutmedicin är en praktisk handbok för AT-läkare, ST-läkare och andra läkare som arbetar på akutmottagningar. Den passar också som lärobok i akutmedicin för läkarstudenter. Boken är uppdelad i fyra avdelningar. Den första tar upp differentialdiagnoser vid några vanliga symtom. De följande två behandlar olika diagnoser och terapiförslag. Slutligen beskrivs tillstånd, behandlingsprinciper och tekniker som traditionellt används inom intensivvården.

Till butiken

 


Diabetes är en omfattande lärobok med en grundlig sammanställning av orsaker, komplikationer, behandlingar, förebyggande vård och lagar i fråga om diabetes. Boken vänder sig i första hand till läkare och läkarstudenter men även till andra som kommer i kontakt med personer med diabetes.

Till butiken