Lungemboli – riskvärdering enligt Wells kriterier

Som stöd för diagnostiken avseende lungemboli finns ett poängbaserat stöd där man tar hänsyn till olika riskfaktorer för att värdera sannolikheten för att lungemboli föreligger till hög eller låg. Följande kriterier ger poäng: 

 

Malignitet som behandlats senaste 6 månaderna eller är palliativ 1
Immobilisering > 3 dagar eller kirurgi inom 4 v 1.5
Kliniska tecken på DVT 3
Tidigare verifierad DVT 1.5
Takykardi över 100 slag/min 1.5
Hemoptys 1
Lungemboli mer sannolik än andra diagnoser 3

 

4 poäng eller mer talar för att hög sannolikhet föreligger och då bör fortsatt utredning göras med datortomografi av lungartärerna.

Mindre än 4 poäng ger låg sannolikhet för lungemboli. D-dimer kan då användas för att utesluta lungemboli. Vid positiv D-dimer bör man gå vidare med datortomografi av lungartärerna. Observera risken för falskt förhöjd D-dimer vid annan samtidig sjukdom.

Obs! Patienter som behandlas med p-piller, östrogen, är gravida eller inom 8 veckor postpartum innebär också en förhöjd risk som inte tas hänsyn till i Wells poängskala. Patienter med någon av dessa riskfaktorer bör alltid utredas vidare, dvs handläggas som hög sannolikhet.

Högerkammarbelastning på EKG kan vara ett indirekt tecken på lungemboli och man kan också se förhöjda hjärtmarkörer som TNI och TNT vid lungemboli.