Medicinska riktlinjer

Medicinska experter inom VGR har utarbetat medicinska riktlinjer för viktiga diagnoser med kortfattade och aktuella översikter över diagnostik, utredning och behandling med läkmedel. Riktlinjerna uppdateras regelbundet och används både på vårdcentraler och sjukhus.