Blanketter

Här finns vårt arkiv av medicinska blanketter, läkarintyg och frågeformulär till patienter. Om du saknar något eller vill bidra med en ny blankett är du välkommen att höra av dig.

Kom ihåg att spara den här sidan som en favorit i din webbläsare!

Sjukskrivning – Försäkringskassan

Föräldrar och barn

Psykiatri

  • Mini Mental Test – MMT. Kallas även MMSE (Mini Mental State Examination). Används vid klinisk misstanke om Alzheimers sjukdom eller annan demens. Omarbetad, svensk version med mer tydliga instruktioner. Manual för tolkning.
  • Klocktest – för diagnostik av demens, speciellt Alzheimers sjukdom.

Läs mer: Fler psykiatriska skattningsskalor för självskattning och screening med tolkning från Stockholms Läns Landsting.

Stroke

  • NIHSS – NIH stroke skala – för bedömning av förändring i nervstatus vid trombolys i samband med stroke.

Urologi

Öron-, näsa-, halssjukdomar

Lämplighetsintyg från Transportstyrelsen för körkort

Anmälningar

Övrigt

Ansökningar till Socialstyrelsen