SIRS

SIRS betyder Systemic Inflammatory Response Syndrome och betecknar när immunsystemet svarar med en systemisk inflammation, med eller utan en infektion.
 
  • Kroppstemperatur över 38° C eller under 36° C
  • Takykardi (hjärtfrekvens över 90 slag/minut)
  • Takypné (andningsfrekvens över 20 andetag/minut)
  • Leuokocytos eller leukopeni (LPK < 4  eller > 12)
Om patienten uppfyller minst 2 kriterier föreligger SIRS.
 
Komplikationer till SIRS inkluderar bland andra chock, multipel organsvikt och akut njursvikt.