Medicinska böcker inom kirurgi


Kir. är ett heltäckande och lättillgängligt standardverk i utbildningen av läkare.

Boken fungerar också som referensverk för AT-läkare, ST-läkare inom kirurgi, allmänläkare och övrig personal som träffar patienter med kirurgiska sjukdomar.

Till butiken

 

 

 


Akut kirurgi är en koncentrerad handbok och hjälpreda vid omhändertagandet av den akuta kirurgipatienten. En väsentlig del av boken beskriver akuta sjukdomar i olika organsystem.

Boken tar upp handläggning av olika patientkategorier samt de vanligaste röntgen- och endoskopiundersökningarna i det akuta skedet. Ett separat kapitel handlar om smärtbehandling.

Till butiken

 

 


Traumatologi ger en bred vägledning genom hela kedjan av det traumatologiska omhändertagandet och täcker hela behandlingskedjan, från de primära åtgärderna på olycksplatsen till och med den definitiva behandlingen på sjukhuset.

Boken beskriver skador och behandlingar inom traumakirurgins alla områden. Som komplement till den praktiska vägledningen i texten finns ett stort antal illustrationer i färg.

Till butiken