Video

Här har vi noggrant valt ut några av Internets bästa medicinska länkar med ljud och video inom olika specialiteter. Under Kardiologi finns t.ex. en grundläggande kurs i EKG-tolkning, och under Allmänmedicin finns videokurser i kirurgia minor. Se även kursen i suturteknik under Kirurgi och ortopediskt status för knä och axel under Ortopedi.

Allmänmedicin

  • Kirurgia minor – kirurgisk teknik vid excision av naevus, ascitestappning, Königs operation m.m.

Kardiologi

Kirurgi

  • Suturteknik – grundläggande genomgång av basal teknik vid suturering.
  • Laparoskopisk kirurgi – svenska videofilmer från Universitetssjukhuset i Örebro.

Ortopedi

Undersökningsteknik:

Radiologi

Öron-, näsa- och halssjukdomar

  • ENT USA – videofilmer av undersökning av näsan, stämbanden, kirurgiska tekniker m.m.
  • Benign lägesyrsel (Dix Hallpikes manöver och Epleys manöver)

Ögonsjukdomar – oftalmologi