Övriga resurser för läkare inom medicin

Doktorerna.com innehåller även några resurser inom diagnostik, läkemedel och även patientinformation. Här finns t.ex. skattningsskalor som AUDIT och DUDIT samt kriterier för olika diagnoser som NYHA och Centor-kriterierna.

Vi har även skrivit några som enkla översikter om säkra läkemedel under graviditet, biverkningar av kortison och tolkning av spirometri. Sektionen med patientinformation innehåller patientbroschyrer som du kan använda för att ge patienter information om sina sjukdomar och behandlingar.

Övriga sektioner