Medicinska böcker inom akutmedicin

Akut kirurgi är en koncentrerad handbok och hjälpreda vid omhändertagandet av den akuta kirurgipatienten. En väsentlig del av boken beskriver akuta sjukdomar i olika organsystem.

Boken tar upp handläggning av olika patientkategorier samt de vanligaste röntgen- och endoskopiundersökningarna i det akuta skedet. Ett separat kapitel handlar om smärtbehandling.

Till butiken

 

Akutmedicin är en praktisk handbok för AT-läkare, ST-läkare och andra läkare som arbetar på akutmottagningar. Den passar också som lärobok i akutmedicin för läkarstudenter. Boken är uppdelad i fyra avdelningar. Den första tar upp differentialdiagnoser vid några vanliga symtom. De följande två behandlar olika diagnoser och terapiförslag. Slutligen beskrivs tillstånd, behandlingsprinciper och tekniker som traditionellt används inom intensivvården.

Till butiken

 

Akut ortopedi är en handbok som är lätt att ha med sig på en akutmottagning. Boken innehåller praktisk information som sällan ges i vanliga läroböcker.    Den är i första hand tänkt som hjälp för AT- och ST-läkare när de måste börja fatta egna medicinska beslut.

Till butiken

 

 

 

Akut psykiatri är en lättanvänd handbok som lämpar sig väl att ha med sig på en psykiatrisk akutmottagning och ger lättfattliga översikter över akuta psykiatriska tillstånd med diagnostik och behandling.

Till butiken