Om Doktorerna.com

Magnus Ängslycke

Visionen med Doktorerna.com är att samla de bästa medicinska resurserna på Internet som är praktiskt användbara för läkare i det dagliga arbetet. Fokus ligger mer på hög kvalitet än kvantitet.

Doktorerna.com startades och drivs av Magnus Ängslycke, distriktsläkare i Alingsås. Synpunkter, kritik, förslag på nya funktioner och andra tankar mottages tacksamt via kontaktformuläret. Du kan också nå Magnus på Twitter som @angslycke.

Magnus driver även det stora läkarnätverket Distriktsläkare.com som samlar över 50% av alla läkare i primärvården i Sverige.


Vi strävar efter att ständigt hålla informationen på Doktorerna.com aktuell, korrekt och uppdaterad men reserverar oss för eventuella felaktigheter i innehållet. Informationen på Doktorerna.com är endast avsedd för läkare. Vi kan inte ta något som helst ansvar för eventuella skador eller andra komplikationer som uppstår genom att använda information från Doktorerna.com.