Medicinska böcker inom allmänmedicin


Allmänmedicin är en klassisk bok bland norska allmänmedicinare. Boken i en svensk översättning av den tredje versionen. Boken är ett uppslagsverk som saknar motstycke och ger bredd, omfattning och en unik överblick av allmänmedicinen i teori och praktik. Encyklopediskt, men också med utrymme för egna reflektioner och slutsatser. Allmänmedicin täcker in primärvårdens hela sjukdomspanorama. Den borde bli varje allmänmedicinares egendom.

Till butiken

 

Allmänmedicin – diagnostik och handläggning är den första boken som detaljerat utgår från patientens presentationssymtom så som de ter sig från allmänläkarens perspektiv. Genom att förmedla somatisk, diagnostisk erfarenhet av vardagliga symtombilder, just som dessa gestaltar sig på allmänläkarens mottagning, ger denna unika bok den mindre erfarne allmänläkaren det stöd som hon eller han behöver.

Till butiken

 

Grundläggande plastikkirurgisk teknik redogör i ord och bild för grunddragen i den plastikkirurgiska tekniken, excision av hudförändringar, suturering av sår, hudtransplantation och korrektion av deformerande ärr. Boken tar även upp principerna för behandlning av sårskador och hudförändringar. Boken har ett tydligt upplägg med många bilder och praktiska exempel och lämpar sig väl för den läkare som är intresserad av chirurgia minor, den lilla kirurgin.

Till butiken