RLS-85 – bedömning av vakenhetsgrad

RLS-85 betyder Reaction Level Scale och är från år 1985. Det är en svensk klassificering av graden av medvetande eller medvetslöshet. Internationellt använder man oftast Glasgow Coma Scale. Skalorna skiljer sig i hur de bedömer patienten.

I RLS-85 används en 8-gradig skala där 1-3 innebär att patienten är vid medvetande och 4-8 innebär att patienten är i medvetslöshet. RLS-85 tar bara hänsyn till det motoriska svaret på smärta på en medvetslös patient medan GCS väger in flera andra faktorer.

RLS-85

  • RLS 1 Vaken. Ej fördröjd reaktion. Orienterad.
  • RLS 2 Slö eller oklar. Kontaktbar vid lätt stimulering som tilltal, enstaka rop, beröring.
  • RLS 3 Mycket slö eller oklar. Kontaktbar vid kraftig stimulering som upprepade tillrop, omskakning, smärtstimulering. Kan t.ex. följa med blicken och fixera, lyda en uppmaning, yttra enstaka ord eller avvärja smärtstimulering.

Gräns för medvetslöshet

  • RLS 4 Medvetslös. Lokaliserar men avvärjer inte smärta.
  • RLS 5 Medvetslös. Undandragande rörelse vid smärta.
  • RLS 6 Medvetslös. Stereotyp böjrörelse vid smärta (dekortikering). Handled, fingrar, armbåge flekteras. Benet sträcks och inåtroteras.
  • RLS 7 Medvetslös. Stereotyp sträckrörelse vid smärta (decerebrering). Opistotonus, extension av nacke, sammanbitna käkar, pronerade, adducerade, extenderade armar och ben.
  • RLS 8 Medvetslös. Ingen smärtreaktion.