Medicinska böcker inom ortopedi

Orto. är en etablerad lärobok inom ortopedi på läkarutbildningen. Boken fungerar också som referensverk för AT-läkare och ST-läkare.

Boken finns nu i en ny, utökad och grundligt bearbetad utgåva. Tyngdpunkten ligger på diagnostik och behandling. Texten kompletteras med ett rikt urval illustrationer och röntgenbilder.

Till butiken


Ortopedi i primärvård beskriver dessa vanliga ortopediska tillstånd och principer konkret och i en form som är användbar i det dagliga praktiska arbetet. Boken omfattar bl.a. kapitel om barnfrakturer, septisk artrit och försäkringsmedicin. Den är rikligt illustrerad med både fotografier, varav en del i färg, samt teckningar.

Till butiken


Akut ortopedi är en handbok som är lätt att ha med sig på en akutmottagning. Boken innehåller praktisk information som sällan ges i vanliga läroböcker. Den är i första hand tänkt som hjälp för AT- och ST-läkare när de måste börja fatta egna medicinska beslut.

Till butiken