Apgarskalan – beräkna Apgarpoäng på nyfödda

Apgarskalan används för att snabbt bedöma det allmänna hälsotillståndet hos ett nyfött barn. Det bedöms enligt en enkel skala som utarbetades av Dr. Virginia Apgar år 1952, därav skalans namn. Fem olika kriterier finns där barnet kan få 0-2 poäng i varje. Ett fullt friskt barn får alltså 10 poäng. Bedömningen görs 1, 5 och 10 minuter efter förlossningen. Låg Apgar brukar definieras som mindre än 7 poäng efter 5 minuter.

Namnet innehåller också en minnesregel för att komma ihåg kriterierna där A står för Appearance, P för Pulse, G för Grimace, A för Activity och R för Respiration.

Poäng enligt Apgar

0 poäng 1 poäng 2 poäng
Hudfärg blek, cyanotisk rosa kropp, blå armar/ben rosa över hela kroppen
Puls ingen < 100 ≥ 100
Grimaser, reflexer ingen respons bara grimaserar skriker
Muskeltonus ingen armar och ben stela livlig rörelse
Andningsfrekvens ingen oregelbunden, långsam regelbunden, skriker