Glasgow Coma Scale

Glasgow Coma Scale – GCS – är en internationellt använd skala för bedömning av medvetandegrad. Den används i vetenskapliga publikationer. Skalan består av tre tester, ögonöppning, verbalt svar och motoriskt svar. Svaren på detta bedöms med poäng enligt nedan. I Sverige används även den svenska modellen RLS-85.

Glasgow Coma Scale

Ögonöppning

 • 4  Ögonen hålls spontant öppna
 • 3  Ögonen öppnas vid tilltal
 • 2  Ögonen öppnas efter smärtstimulering
 • 1  Ingen ögonöppning vid smärtstimulering

Svar på tilltal

 • 5  Fullt orienterad
 • 4  Desorienterad/konfusionell
 • 3  Reagerar på tilltal med enstaka ord
 • 2  Reagerar på tilltal med oartikulerat ljud
 • 1  Ingen reaktion på tilltal

Motorisk reaktion

 • 6  Lyder uppmaning adekvat
 • 5  Lokaliserar smärta
 • 4  Drar undan armen vid smärtstimulering av fingernagelbädd
 • 3  Flexion i armbågen vid smärtstimulering
 • 2  Extension i armbågen vid smärtstimulering
 • 1  Ingen reaktion vid smärtstimulering

Summera poängen:
Maximal poäng för en helt vaken patient är 15 poäng. Komatös patient får minst 3 poäng.

Läs mer