MADRS-S tolkning för bedömning av depression

MADRS-S är självskattningsversionen av MADRS. Den kan med fördel användas för bedömning av depression eller depressiva symtom samt för att följa förloppet vid depression. MADRS-S innehåller 9 frågor. Frågorna kan ge mellan 0 och 6 poäng. Maxpoängen är således 54 poäng.

Ladda nerÖppna frågeformuläret

Tolkning av resultatet

  • 0-12 poäng: Ingen eller mycket lätt depression
  • 13-19 poäng: Lätt depression
  • 20-34 poäng: Måttlig depression
  • ≥ 35 poäng: Svår depression

MADRS-S är bara ett hjälpmedel i bedömningen av depression och måste värderas tillsammans med andra kliniska variabler.

Det är viktigt att titta på vilka frågor som ger höga poäng. Speciellt viktig är höga poäng på “livsleda och självmordstankar” och en bedömning av suicidalitet bör alltid göras. Använd “Suicidstegen” som stöd vid misstanke om ökad självmordsrisk.

Läs mer