Medicinska nyheter

Läs de senaste medicinska nyheterna från de stora svenska medicinska tidningarna Läkartidningen och Dagens Medicin med ständig uppdatering. Klicka på rubrikerna för att se de fem senaste medicinska nyheterna från respektive tidskrift.

Tips: Spara den här sidan som en favorit i din webbläsare och besök den dagligen så är du alltid uppdaterad med de senaste medicinska nyheterna!

Läkartidningen

 • 5 frågor till Eva Rask
  Eva Rask, docent, överläkare, Örebro universitet och Universitetssjukhuset Örebro, är en av författarna till en artikel om postprandial hypoglyk­emi efter överviktskir­urgi.
 • Hypoglykemi – problematisk komplikation av överviktskirurgi
  Ett av behandlingsalternativen vid typ 2-diabetes med fetma är överviktskirurgi. Utöver effekt på glukoskontrollen har överviktskirurgi också visats ha god effekt på blodtryck, blodlipider och många a …
 • Prövotid effektivt för missbruksproblem
  Antalet prövotider för läkare fortsätter att öka. Åtgärden beskrivs som särskilt effektiv för att komma till rätta med oskicklighet och missbruk. «Det är en populär åtgärd som verkar fungera allt bätt …
 • Fler leg dras på grund av olämplighet
  Den vanligaste orsaken till återkallade legitimationer förra året var olämplighet – en grund som har ökat markant. När det gäller förskrivningsrätt efterlyses skarpare åtgärder för att komma åt proble …
 • Fördubbling av antalet återkallade läkarlegitimationer
  Förra året sköt antalet återkallade läkarlegitimationer och indragna förskrivningsrätter i höjden. Även antalet utdömda prövotider ökade bland läkare. Har antalet riskindivider i läkarkåren ökat? Elle …

Dagens Medicin

Läkemedelsverket

SBU

Se även:

 • Internationella medicinska nyheter