Medicinska nyheter

Läs de senaste medicinska nyheterna från de stora svenska medicinska tidningarna Läkartidningen och Dagens Medicin med ständig uppdatering. Klicka på rubrikerna för att se de fem senaste medicinska nyheterna från respektive tidskrift.

Tips: Spara den här sidan som en favorit i din webbläsare och besök den dagligen så är du alltid uppdaterad med de senaste medicinska nyheterna!

Läkartidningen

 • Till minne av Eric Lindstedt
  Hedersmedlemmen i Sydsvenska medicinhistoriska sällskapet, docent Eric Lindstedt, Lund, har avlidit i en ålder av 91 år. Han ingick i sällskapets styrelse 1978–1992, var ordförande 1981–1992 och blev …
 • Lång väntan på åtgärder för stärkt patientsäkerhet
  Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd (HSAN) skulle få större befogenhet att besluta om skarpa åtgärder mot riskindivider. Det föreslog en utredning för snart tre år sedan. Förslagen möttes av kritik fr …
 • Egen begäran vanligaste orsaken till återkallad legitimation
  Förra året återkallades rekordmånga läkarlegitimationer – 36 stycken. Det vanligaste skälet var egen begäran. Men majoriteten av läkarna var under tillsyn av Inspektionen för vård och omsorg (Ivo) och …
 • HLR-stipendium att söka
  Stig Holmbergs HLR-stipendium finns att söka från Stiftelsen för hjärt-lungräddning i Sverige. Syftet är att främja forskning och utveckling kring hjärtstoppsbehandling i Sverige med målet att sprida …
 • Kraften sitter i starka akademiska sjukvårdssystem
  Coronapandemin har visat på kraften i starka akademiska sjukvårdssystem. Nya sjukdomsmanifestationer beskrivs snabbt och noggrant av kollegor runt om i världen, men svenska forskare får alltför sällan …

Dagens Medicin

 • Region Skåne utreder fler avvikande vårdbeslut
  Efter att ha utrett en vårdcentral, där patienter i strid med gällande regler avskrevs från livsuppehållande vård, ska Region Skåne granska ytterligare ett 20-tal vårdcentraler.
 • Över 13 000 dödsfall med covid-19
  Ytterligare 26 dödsfall med bekräftad covid-19 har rapporterats i Sverige, meddelar Folkhälsomyndigheten. Därmed har nu 13 003 smittade personer avlidit i landet.
 • Hallå där …
  … Anders Sterner, doktor i vårdvetenskap vid Högskolan i Borås, som i en avhandling lyfter att nyutexaminerade sjuksköterskor har bristande kunskaper vid akuta situationer.
 • Grisfötter ska öppna ögonen för kirurgi
  Svensk kirurgisk förening för läkarstudenter vill att fler får upp ögonen för kirurgi. Till sin hjälp har de tagit bland annat grisfötter och Rebellkirurgen.
 • Socialstyrelsen ska kartlägga den prehospitala vården
  I uppdraget ingår att, utifrån kartläggningen, föreslå hur den prehospitala vården kan utvecklas.

Läkemedelsverket

SBU

Se även:

 • Internationella medicinska nyheter