Ögonsjukdomar – Oftalmologi – Video

Two minute eye exam – grundläggande teknik vid undersökning av ögonen. Man kommer i många fall mycket långt i diagnostiken inom oftalmologi med dessa undersökningar.

Undersökning av ögonbotten med oftalmoskop – fundoskopi för att bedöma eventuell patologi i retina och omkring synnerven.