Höftstatus

Nedanstående filmer visar grundläggande höftstatus vid undersökning av patient för att diagnostisera artros, höftfraktur, muskelatrofi eller andra sjukdomar i en höft. Undersökningsteknik gås igenom och olika moment som inspektion, palpation, rörlighet och specifika tester inklusive Trendelenburgs test.

Svensk video för läkarstudenter och läkare som behöver repetera ortopediskt höftstatus.