Video – Öron- näsa- och halssjukdomar (ÖNH)

Benign lägesyrsel

Video som beskriver undersökningstekniken av godartad lägesyrsel med Dix-Hallpikes manöver. Epley’s manöver kan användas för att bota benign lägesyrsel (kallas också BPPV – Benign Paroxysmal Positionell Vertigo).

Tillståndet är godartat vid korrekt diagnos men det är viktigt med egenträning med rörelseschema och att vara igång trots yrseln för att påskynda läkningen.

Ytterligare information om fysikalisk behandling av yrsel med bilder på Epleys manöver och habitueringsövning och referenser till forskningen finns hos Läkartidningen:

Läs mer

Läs mer Två bra videofilmer som beskriver Epleys manöver