EKG-tolkning för läkare

Mycket bra och noggrann pedagogisk genomgång av EKG-tolkning från grunden med systematiskt upplägg. Skapad av läkare för läkare och läkarstudenter som vill lära sig grunderna i tolkning av EKG.

Tillbaka till första kursen i EKG-tolkning

Del 1:

Del 2: