Undersökning av menisker i knä – Ortopedi

Vid misstanke om skada på en menisk i ett knä innefattar grundläggande undersökningsteknik Apley’s test och McMurray’s test. Dessa videofilmer ger en genomgång av dessa tester och vilka fynd som är patologiska.

Apley’s test

McMurray’s test

McMurray’s test utförs genom att håller patientens höft flekterad i 90 grader och knäleden flekterad i 120 grader. Samtidigt palperar man över femurkondyler och ledspringor. Därefter testas utåtrotation och inåtrotation samtidigt med passiv extension. Testet är positivt om en knäppning över ledspringan noteras eller om patienten uppger smärta.