Undersökning av korsband – Lachmans test, Pivot shift, Bakre draglåda

Korsbanden i ett knä ger knäet grundläggande stabilitet. Vid misstanke om skada på korsband är nedanstående tester till stor hjälp. Videofilmerna beskriver undersökningsteknik och patologiska fynd.

Lachmans test (för knästabilitet vid främre korsbandsskada)

Pivot shift (för test av främre korsbandsskada)

Bakre draglåda (för knästabilitet vid bakre korsbandsskada)