Sveriges landsting – Länkar

Sverige har 18 landsting och 2 regioner, Region Skåne och Västra Götalandsregionen. Regionerna är landsting med ett utökat regionalt utvecklingsansvar. Dessutom har Gotlands kommun landstingsansvar. Landstingens viktigaste uppgift är att sköta hälso-och sjukvården. Här finns länkar till samtliga svenska landsting i alfabetisk ordning efter landstingets namn.

Landstinget Blekinge

Landstinget Dalarna

Gotlands kommun

Landstinget Gävleborg

Landstinget Halland

Jämtlands läns landsting

Landstinget i Jönköpings län

Landstinget i Kalmar län

Landstinget Kronoberg

Norrbottens läns landsting

Region Skåne

Stockholms läns landsting

Landstinget i Sörmland

Landstinget i Uppsala

Landstinget i Värmland

Västerbottens läns landsting

Landstinget Västernorrland

Landstinget Västmanland

Västra Götalandsregionen

Örebro läns landsting

Landstinget i Östergötland