Medicinska föreningar – Länkar

Här finns en lista med länkar till samtliga svenska medicinska föreningars hemsidor indelade efter respektive specialitet eller område. Om du saknar någon på listan, tveka inte att kontakta oss.

 

-A-

Svensk förening för Akutsjukvård

Svenska föreningen för Allergologi

Svensk Förening för Allmänmedicin

Svensk Förening för Anestesi och Intensivvård

-B-

Svensk Barnkirurgisk Förening

Svenska Barnläkarföreningen

Svenska Barnläkarföreningens sektion för barn- och
ungdomsallergologi

Svensk Barnortopedisk förening

Svenska Föreningen För Barn- och Ungdomspsykiatri

-C-

Svenska Cardiologföreningen

-D-

Svensk Förening för Diabetologi

-E-

Svensk Endokrinologförening

-F-

Svensk Företagsläkarförening

-G-

Svensk Gastroenterologisk Förening

Svensk Geriatrisk Förening

-H-

Svensk Handkirurgisk Förening

Svensk Förening för Hematologi

-I-

Svensk Infektionsläkarförening

Svensk Internmedicinsk Förening

-K-

Svensk Kirurgisk Förening

Svensk Förening för Klinisk kemi

-L-

Svensk Lungmedicinsk förening

-N-

Svenska Neurologföreningen

Svensk Njurmedicinsk Förening

-O-

Svensk Förening för Obstetrik och Gynekologi (SFOG)

Svensk Onkologisk Förening (SOF)

Svensk Ortopedisk Förening

Svensk Förening för Otorhinolaryngologi, Huvud- och halskirurgi

-P-

Svensk Förening för Patologi

Svensk Föreningen för Palliativ medicin

Svensk Plastikkirurgisk förening

Svenska Psykiatriska föreningen

-R-

Svensk Reumatologisk Förening

Svensk Ryggkirurgisk Förening

-S-

Sjukhusläkarföreningen

-T-

Svensk Thoraxkirurgisk Förening

-U-

Svensk Urologisk Förening

-Y-

Svensk Arbetsmedicinsk och Arbets- och Miljömedicinsk Förening

-Ö-

Sveriges Ögonläkarförening