BMI-kalkylator – räkna ut ditt Body Mass Index

BMI betyder Body Mass Index och är ett enkelt verktyg för att bedöma om en patient är underviktig, normalviktig eller överviktig. De uppgifter som behövs för att beräkna BMI är vikt och längd.

Resultatet ger sedan vägledning till patientens vikt. BMI är ingen heltäckande parameter utan ska bedömas tillsammans med t.ex. bukfetma, midjemått och fördelning av kroppsfett på kroppen.

BMI kalkylator