Läkemedel under graviditet

Läkemedel till gravida kvinnor kräver särskild bedömning eftersom många läkemedel är ofullständigt studerade vid graviditet eller skadliga för fostret under graviditet.

Nedan visas en översikt av vanliga läkemedel som kan bli aktuella under en graviditet. Råden ska ses som förslag, vid mer specifika frågor och för dosering hänvisas till FASS eller till gynekolog eller annan specialistläkare på läkemedel vid graviditet. Bokstaven inom parentes anger kategori för graviditet i FASS. Kategori A betraktas som helt säkra.

Allergi
Rekommenderas
Lomudal (A)
Rhinocort (A)Ej rekommenderade
Clarityn (B3)
Kestine (B1)
Zyrlex (cetirizin)(B1)

Tavegyl (B1)

Antibiotika
Se Janusinfos information”Antibiotika vid graviditet och amning

Astma
Bricanyl (terbutalin) – (A)
Ventoline (salbutamol) – (A)
Pulmicort (budesonid) – (A)

Dyspepsi
Omeprazol (A)
Gaviscon (A)

Förstoppning
Laktulos (A)

Hemorrojder
Xyloproct (A)

Alcosanal (A)

 

Hosta
Cocillana-Etyfin (A)
Bisolvon (A)
Mollipect (A)

Illamående
Lergigan och Lergigan comp (A)
Postafen (A)

Rhinit
Nezeril (A)
Rinexin (A)

Smärtstillande
Rekommenderad
Paracetamol (A)

Ej rekommenderade

Naproxen

Acetylsalicylsyra (C)
Diklofenak (C)
Ibuprofen (C)

Vaccinationer
Beroende på riskvärdering. Mer information finns på Infpregs sida om vaccinationer av gravida.

Övrigt
För mer specifika uppgifter om infektioner vid graviditet hänvisas till Infpreg.

För mer information om läkemedel och graviditet hänvisas till Janusinfos fosterpåverkan.