Om Doktorerna.com

Visionen med Doktorerna.com är att samla de bästa medicinska resurserna på Internet som är praktiskt användbara för läkare i det dagliga arbetet. Fokus ligger mer på hög kvalitet än kvantitet.

Doktorerna.com startades och drivs av Magnus Ängslycke, distriktsläkare i Alingsås. Synpunkter, kritik, förslag på nya funktioner och andra tankar mottages tacksamt via kontaktformuläret. Du kan också nå Magnus på Twitter som @angslycke.

Magnus driver även det stora läkarnätverket Distriktsläkare.com som samlar över 40% av alla läkare i primärvården i Sverige.


Vi strävar efter att ständigt hålla informationen på Doktorerna.com aktuell, korrekt och uppdaterad men reserverar oss för eventuella felaktigheter i innehållet. Informationen på Doktorerna.com är endast avsedd för läkare. Vi kan inte ta något som helst ansvar för eventuella skador eller andra komplikationer som uppstår genom att använda information från Doktorerna.com.

Skriv ut den här sidan