Medicinska nyheter

Läs de senaste medicinska nyheterna från de stora svenska medicinska tidningarna Läkartidningen och Dagens Medicin med ständig uppdatering. Klicka på rubrikerna för att se de fem senaste medicinska nyheterna från respektive tidskrift.

Tips: Spara den här sidan som en favorit i din webbläsare och besök den dagligen så är du alltid uppdaterad med de senaste medicinska nyheterna!

Läkartidningen

 • »Ett brott mot mänskligheten i industriell skala«
  Kinesiska myndigheter avrättar tusentals samvetsfångar och använder deras organ för transplantationer, enligt en ny rapport. På tisdagen mötte författarna politiker och medier i riksdagen.
 • 5 frågor till Daniel Andernord
  Daniel Andernord har tillsammans med Amanda Lahti, Jón Karlsson och Kristian Samuelsson skrivit en ABC-artikel om axelluxation. (ABC om axelluxation)
 • Axelluxation
  Axelleden har störst rörelseomfång av alla leder i kroppen, vilket ökar risken för luxation. Risken att drabbas är högst bland unga idrottsaktiva män, därnäst äldre kvinnor som faller på utsträckt arm …
 • »Man måste in bakom orden och lära sig tyda vad de står för«
  Vad går kunskaper i transkulturell psykiatri ut på? – Det gäller att uppfatta betydelsen av kulturella faktorer, men också sammanhanget genom vilka de kommer till uttryck. Man måste försöka ta sig in …
 • Medfödda alkoholskador bör kartläggas i skolan
  Sverige behöver en bred skolhälsoundersökning där även förekomsten av fetala alkoholspektrumstörningar kartläggs, en skärpt förebyggande strategi och effektiva insatser för de drabbade och deras famil …

Dagens Medicin

Läkemedelsverket

SBU

Se även:

 • Internationella medicinska nyheter