Medicinska nyheter

Läs de senaste medicinska nyheterna från de stora svenska medicinska tidningarna Läkartidningen och Dagens Medicin med ständig uppdatering. Klicka på rubrikerna för att se de fem senaste medicinska nyheterna från respektive tidskrift.

Tips: Spara den här sidan som en favorit i din webbläsare och besök den dagligen så är du alltid uppdaterad med de senaste medicinska nyheterna!

Läkartidningen

 • Är det farligt att låta patienten välja vårdgivare?
  Jan Halldins slutsats att vårdvalet bör avskaffas eftersom styrningen i svensk sjukvård måste ha sin grund i patientens vårdbehov, hälso- och sjukvårdslagen och de läkaretiska reglerna känns mycket fr …
 • Vårdvalets negativa konsekvenser har inte beaktats
  Inledningsvis tycker jag att det är bra att en kollega och verksamhetschef tar till orda i dessa för läkarkåren så centrala frågor. Det har sedan länge varit en alldeles för stor tystnad bland många k …
 • Felaktigt om hur läkemedel marknadsförs
  »Många allvarliga brott mot reglerna när läkemedel marknadsförs« lyder rubriken på ett referat i Läkartidningen som hänvisar till en studie av Shai Mulinari och medförfattare. Författarna anser att an …
 • Inte för sent för reformer
  Först vill jag tacka Anders Blanck och Rikard Pellas för repliken. Det finns mycket att tjäna på en öppen och faktabaserad dialog. De ifrågasätter inte våra resultat, men menar att slutsatsen att det …
 • Rättelse: »Dubbelt så hög risk för diabetes typ 2 hos svenskar födda i Irak«
  I artikeln »Dubbelt så hög risk för diabetes typ 2 hos svenskar födda i Irak«, som publicerades i Läkartidningen nr 16 ( Läkartidningen. 2015;112:DD3T ) blev det fel i Figur3. Den riktiga figuren publ …

Dagens Medicin

Läkemedelsverket

SBU

Se även:

 • Internationella medicinska nyheter
 • Skriv ut den här sidan