Medicinska nyheter

Läs de senaste medicinska nyheterna från de stora svenska medicinska tidningarna Läkartidningen och Dagens Medicin med ständig uppdatering. Klicka på rubrikerna för att se de fem senaste medicinska nyheterna från respektive tidskrift.

Tips: Spara den här sidan som en favorit i din webbläsare och besök den dagligen så är du alltid uppdaterad med de senaste medicinska nyheterna!

 • Strid om patientjournaler går vidare
  Tingsrätten måste ta om ett ärende där en taxeläkare i Gävleborg vägrar lämna ut patientjournaler till landstinget, som misstänker att läkaren fuskat med ersättningen.
 • Vikten av eftertanke i digitaliseringsvågen
  Den digitala patienten 123 sidor Författare: Jacob Birkler, Mads Ronald Dahl Översättning från danskan: Kristina Olsson och Inger Bolinder-Palmér Förlag: Liber; 2014. ISBN 978-91-47-10656-1
 • Icke vinstdrivande vård viktig för vårdens utveckling
  Vård och omsorg kan bedrivas av tre slags utförare: offentliga, privata och idéburna, det sista även kallat non-profit. Genom en vital idéburen sektor finns möjligheter att hitta alternativ till vinst …
 • Alla läkare i riksdagen återvalda
  Barbro Westerholm (FP), Finn Bengtsson (M) och Anders W Jonsson (C), alla med läkarbakgrund, har omvalts för ytterligare en mandatperiod i riksdagen.
 • Johan von Schreeb om arbetet i Sierra Leone
  Johan von Schreeb har återvänt från Sierra Leone där han bland annat har byggt upp en utbildningscentral för sjukvårdspersonal. – Det finns i dagsläget ingenting som kan stoppa ebolautbrottet, säger h …

 • Barnvaccinationsprogrammet hindrar spridning av allvarliga sjukdomar
  Folkhälsomyndigheten och Läkemedelsverket har sammanställt utfallet av barnvaccinationsprogrammet för 2013. Vaccinationstäckningen är hög, sjukdomskontrollen är god och vaccinerna är säkra, visar den …
 • Nyheter från PRAC (september 2014)
  Nyheter från den europeiska läkemedelsmyndigheten EMA:s säkerhetskommittés (PRAC – Pharmacovigilance risk assessment committee) möte i september 2014. Fullständig agenda, nyheter och minnesanteckninga …
 • Läkemedelsverkets vetenskapliga råd inrättat
  Läkemedelsverkets vetenskapliga råd är nu inrättat efter att läkemedelsnämnden för humanmedicin avvecklades i slutet av 2013. Det nya rådet har ingen beslutande funktion, utan är en rådgivande instans …
 • Identifiering av patientrisker med infusionspumpar
  Läkemedelsverket har sammanställt en rapport efter genomförd probleminventering av infusionspumpar som används vid vätske- och läkemedelsbehandling av patienter på sjukhus. Vid genomgången upptäcktes …
 • Pred-Clysma rektallösning avregistreras
  Pred-Clysma 31,25 mg rektallösning avregistreras den 1 oktober 2014 på marknadsförande företags begäran. Tillverkaren kommer dock att fortsätta tillhandahålla motsvarande beredning extempore.

Se även:

Internationella medicinska nyheter

Skriv ut den här sidan