Medicinska nyheter

Läs de senaste medicinska nyheterna från de stora svenska medicinska tidningarna Läkartidningen och Dagens Medicin med ständig uppdatering. Klicka på rubrikerna för att se de fem senaste medicinska nyheterna från respektive tidskrift.

Tips: Spara den här sidan som en favorit i din webbläsare och besök den dagligen så är du alltid uppdaterad med de senaste medicinska nyheterna!

Läkartidningen

 • Guide ska följa upp förskrivning
  Nu finns en vägledning så att landsting och regioner kan följa upp hur antibiotika förskrivs i primärvården i relation till diagnos. 
 • Primärvård vid Forsmarks bruk på 1870-talet
  En svensk bruksägare insåg vikten av att ha friska arbetare. En förutsättning var en bra förebyggande hälsovård med tidiga insatser vid sjukdom. Det gällde att trygga brukens framtid och uppnå maximal …
 • Myndighet ska utvärdera kvalitet
  Vetenskapsrådet får av regeringen i uppdrag att utvärdera den kliniska forskningens vetenskapliga kvalitet vid de sju universitetslandstingen. Utvärderingen kommer vara en del i resursfördelningen enl …
 • Åtalas för intrång i journaler
  En läkare åtalas bland annat för grovt dataintrång efter att olovligen ha tagit del av patientjournaler för 392 patienter.
 • Inte lätt att tolka rätt
  Kommunikation är svårt. Det som sägs och skrivs kan många gånger uppfattas annorlunda än vad som avsetts. När dessutom en bild, kroppsspråk och klinisk undersökning ska fångas i ord, som vid ett patie …

Dagens Medicin

 • Pappans mitokondrier kan självförstöras
  Nu kan forskare vara ett steg närmare svaret på varför pappan inte för vidare mitokondrier till sina barn. Det verkar handla om en självförstörande mekanism, enligt försök på rundmaskar som publicerat …
 • Dyrt hudcancerläkemedel subventioneras
  Malignt melanom är den sjätte vanligaste tumörsjukdomen hos män och den femte vanligaste hos kvinnor i Sverige. Nu har TLV beviljat subvention för en behandlingskombination.
 • Färre omotiverade operationer med nya regler
  Försäkringsbolag som säljer privata sjukvårdsförsäkringar kräver nu att operationer godkänns i förväg av oberoende specialistläkare.
 • Klart med åtal mot journalläsande läkare
  Åklagaren har nu lämnat in åtal mot en läkare, som tidigare varit anställd i Stockholms läns landsting, som misstänks för att olovligen ha tagit del av 392 patienters journaler.
 • Kvinna utan strokemedicin i nio dagar – Ivo har fattat beslut
  En kvinna i Halmstad fick inte sin strokemedicin på över en vecka och avled senare. Läkemedelsmodulen NCS spelade en stor roll i det. Nu har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, beslutat i lex Maria …

Läkemedelsverket

SBU

Se även:

 • Internationella medicinska nyheter