HbA1c omräkning mellan Mono S och IFCC

HbA1c (långtidsblodsocker) rapporterades tidigare som Mono S men följer nu internationell standard och rapporteras som HbA1c IFCC. Översätt gamla värden på HbA1c till den nya standarden med tabellen nedan.

HbA1c Mono S %
3
4
5
6
7
8
9
10
11
HbA1c IFCC
21
31
42
52
63
73
83
94
104
P-glukos medel
3-4
5-6
7-8
9-10
11-12
13-14
15-16
17-18
19-20

Referens: Svensk förening för diabetologi 2007.

Skriv ut den här sidan